Technológie

Pozrite sa, aké stroje máme k dispozícii
Tabuľka technológií
STIAHNUŤ

Prehľad postupov

Sustrúženie
Sustrúženie je výrobná technológia, ktorá využíva otáčajúci sa nástroj na odstraňovanie materiálu a tvarovanie predmetov.
Frézovanie
Frézovanie je proces, kde sa rotujúci frézovací nástroj používa na odstraňovanie materiálu z predmetu a vytváranie požadovaných tvarov.
CNC Frézovanie
CNC frézovanie je automatizovaná verzia frézovania, kde je používaný počítačom ovládaný systém (CNC), aby riadil pohyb nástroja a vytváral komplexné tvary s vysokou presnosťou.
Brúsenie
Brúsenie je proces, pri ktorom sa pomocou abrazívnych materiálov odstraňuje materiál z povrchu predmetu, čím sa dosahuje hladký a presný povrch.
Hĺbenie
Hĺbenie je technológia, pri ktorej sa pomocou špeciálneho nástroja vytvárajú rôzne druhy otvorov a drážok v predmetoch.
Dierovanie
Dierovanie je proces vytvárania otvorov v predmetoch pomocou špeciálnych nástrojov, ktoré môžu byť ručné alebo strojové.
Rezanie
Rezanie je výrobný proces, kde sa používa ostrý nástroj na rozdelenie materiálu na požadované tvary alebo veľkosti.
Vyvŕtavacie stroje
Vyvŕtavacie stroje sú stroje navrhnuté na vŕtanie otvorov rôznych veľkostí a tvarov v predmetoch s vysokou presnosťou.
Meracie prístroje
Meracie prístroje sú nástroje, ktoré sa používajú na presné meranie fyzikálnych vlastností predmetov, ako sú dĺžka, šírka, výška, hmotnosť a iné parametre.
Stiahnite si detailnú tabuľku
Stiahnite si tabuľku technológií pre presný rozpis strojov a ďalších informácií:
STIAHNUŤ